Trafikalt grunnkurs på RIL-huset

Alle inviteres til trafikalt grunnkurs på RIL-huset - egen gunstig pris for medlemmer. 

2021-09-15
oysteinrandesund

Hei!

Vi ønsker deg Velkommen til Trafikalt grunnkurs ved Ufoskantraf AS. 
Meld deg på her: PÅMELDING   

Kurset går over 4 kvelder + 1 kveld mørkekjøring. Det er viktig at du møter presis og kommer på alle kveldene, da kurset er obligatorisk. Ikke møtte timer må tas igjen på senere kurs.

  1. samling: 27.09.2021   Kl. 17.00 – ca. 19.45
  2. samling: 29.09.2021   Kl. 17.00 – ca. 19.45
  3. samling: 11.10.2021   Kl. 17.00 – ca. 20.15 (Førstehjelp)
  4. samling: 13.10.2021   Kl. 17.00 – ca. 19.45
  5. samling: Mørkekjøringsdemonstrasjon

Emner som gjennomgås på kurset:

1.1       Førerkortklassene
1.2       Hovedmål for føreropplæringen
2.1       Kjøretøyenes plassering i trafikken
2.2       Fart og fartstilpassing
2.3       Vikeplikt
2.4       Skilter og oppmerking
3.1       Kjøreprosessen og følelser
3.2       Kommunikasjon og samhandling
3.3       Ulykker og ansvar
4.1       Regler for øvingskjøring
4.2       Betydningen av kjøreerfaring
5.1              Førstehjelp
5.2              Grunnleggende rutiner når en kommer til et skadested.

 

Personer som skal øvelseskjøre både privat og på kjøreskole må ha fullført trafikalt grunnkurs før øvelseskjøringen kan starte. Innehaver av førerrett i klasse A1, A, B, M, S eller T på bakgrunn av obligatorisk opplæring eller bestått førerprøve er fritatt fra kurset. Innehaver av førerrett i klasse M, S og T skal likevel ha opplæring i mørket og førstehjelp ved erverv av førerrett i annen klasse. Du må ha fylt 15 år før kurset kan påbegynnes.

 

Husk å møte på samtlige kurs kvelder for å få godkjent kurset.

Alle samlingene blir i på klubbhuset til RIL på Sukkevann.

 

Hvis du ikke tar plassen på kurset, må du avbestille senest 3 virkedager før første kurs kveld, ellers må kurset betales.

Pris for kurset er Kr. 1200,- + mørkekjøring kr.1500,-.  (vær obs på at det først vises ordinær pris og at RIL-prisen vises når du kommer til betalingen) 

De som ikke har gjennomført mørkekjøring kan øvelseskjøre bare i sommerhalvåret, i tidsrommet 16.mars -31. oktober. Det er ditt ansvar å få gjennomført mørkekjøringen innen denne fristen, men trafikkskolen vil sende deg påminnelse om dette høsten samme år. Gå inn på www.vegvesen.no og lever søknad om førerkort i god tid før du skal avlegge teoriprøven.

 

Med vennlig hilsen
For Ufoskantraf
Tlf: 38 100 400