Laila Randesund 2016-10-25 11:24:25

Lovnormen

Lovnormen er en felles lov for alle idrettslag i Norge. Det er svært få punkter man kan avvike fra denne. Lovnormen regulerer medlemskap, tillitsvalgte, stemmerett, årsmøte, økonomi, grupper med mere.

Lovnorm gjeldende for Randesund IL kan du laste ned her: 

Lovnorm Randesund Idrettslag 1.1.2020.pdf