oysteinrandesund 2016-12-12 10:08:07

Kontrollkomiteen

Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

Randesund idrettslag her følgende medlemmer: 

Jens Anders Ravnaas, jens@ravnaas.no tlf 458 30 103 

Åse Løvdal, aselov@udf.no, 924 13 047