oysteinrandesund 2016-12-12 10:07:00

Revisor

Idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, og skal derfor følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  

Randesund Idrettslag har engasjert BDO som revisor.

 

BDO KRISTIANSAND

Tangen 8, 4608 Kristiansand  kristiansand@bdo.no tlf. 38 24 14 04
https://www.bdo.no/