Meny

Kalender

Februar
MTOTFLS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Medlemskontingent

Kontingent/forsikring/lisens
Alle medlemmer må betale en medlemskontingent til RIL.  Det åpnes for betaling av Medlemskontingenten i februar. Betaling skjer ved pålogging øverst til venstre på nettsiden. Du kan også klikke her for å gå til login medlem
Ved første gangs pålogging trykk "glemt passord" og etterfulgt av e-post adressen du ønsker det tilsendt til. Dersom e-posten også finnes registrert hos oss vil du få tilsendt dette. 

Dersom du i betalingsløsningen får opp kun kr. 1,- så godkjenn allikevel. Det er rett beløp som blir belastet og overført. 

Årsmøte 2011 har fastsatt årets kontingent til kr. 900,- for enkeltmedlemmer og 1500,- for familiemedlemskap. Det har siden 2011 ikke vært noen endring i denne satsen.

Alle ledere/trenere må være medlemmer av klubben. Kontingenten er for denne gruppen kr. 100,-.
Kontingenten går til å dekke klubbens utgifter som eiendomskostnader, strøm, lønn, administrasjon, forsikringer og overføringer av midler til de ulike gruppene.

Minner om lovnomnes §6 punkt (6)

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

I tillegg betaler det enkelte medlem en treningsavgift til den aktiviteten medlemmet er aktiv i. Treningsavgiften åpner for betaling i forbindelse med oppstart av den enkelte aktivitet.  
Treningsavgiften blir benyttet til å betale leie haller/baner, kampavvikling/dommere, avgifter til krets, utstyr, brøyting, deltakelse i cup, internturneringer, lønn etc.  

I fotball er alle spillere på aldersbestemte lag forsikret. Tidligere betalte seniorspillere dette direkte. Fra 2010 betaler den enkelte seniorspiller forsikringen til RIL, som samlet betaler dette videre.

I håndball er den enkelte spiller, fra og med 1. januar det året spilleren fyller 13 år, ansvarlig for å betale lisens/forsikring. Se regler og fremgangsmåte på håndballforbundets sider. http://www.handball.no/p1.asp?p=1818 .  Vær obs på at man må bruke korrekt KID og kontonummer for å få lisensen.

Dugnad 
Som i alle andre idrettslag og frivillige organisasjoner er klubben avhengig av hjelp fra foreldre og spillere. Medlemskap i RIL innebærer også at man må ta sitt ansvar for at våre barn skal ha en sportslig og sosial god opplevelse. RIL er arrangør av Meny-Sebra-cup og Dyreparken Håndballfestival. Det forventes at man setter av tid til minimum en av disse turneringene. De avholdes hvert år, siste helg i august og første helg i september.

I tillegg gjennomføres det flere lotterier/salgskampanjer gjennom året. Dersom man har fler enn to barn i klubben skal familiens innsats her begrenses til maksimum to loddbøker pr. lotteri. 

Det er i RIL ingen fritak for betaling av medlemskontingenten. Alle som har et verv i klubben må være medlemmer.  Dersom foreldre er engasjert som trener/styremedlem/foreldrekontakt er det fritak for treningsavgift. Her gjelder følgende fritak :

-       Hovedstyrets medlemmer: Alle barn i alle grupper
-       Gruppestyre medlemmer: Alle egne barn i egen gruppe
-       Trener – oppmenn – foreldrekontakt: Alle barn på det laget man er engasjert i. Eller 1 barn på annet lag om man ikke har andre fritak. Dog begrenset til maksimum to fritak pr. lag. (dvs to trenere evt. en trener og en foreldrekontakt) Fritaket gjelder ikke trenere som mottar godtgjørelse. 

 
Prisene for 2017 er som følger: 
  Enkeltmedlem Familiemedlem Støttemedlem Leder/Trener
Medlemskontigent kr 900,- kr. 1500,- kr. 400,- kr.100,-

 

Treningsavgift til gruppene for 2017: (kan endres på årsmøtet i mars)

 

Fotball Junior A Junior B/C Senior A Senior B Senior Dame
Treningsavgift kr.   1400,- kr.   1400,- kr. 2250,- kr.  1600,- kr.   1950,-
Forsikring Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert
Totalt kr.   1400,- kr.   1400,- kr. 2250,- kr.  1600,- kr.   1950,-

 

Fotball 15-16 år 13-14 år 11-12 år 7-10 år
Treningsavgift kr. 1150,- kr. 1150,- kr. 950,- kr. 800,-
Forsikring Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert
Totalt kr. 1150,- kr. 1150,- kr. 950,- kr. 800,-

 

 

Bordtennis treningsavgift kr. 1.000,-
Tennis treningsavgift
Familiemedlemskap kr. 1.500,- 
Seniormedlemskap kr. 1.000,- 
Juniormedlemskap kr. 450,- 
Opp av Go'stolen kr. 490,- pr. halvår

 

Barneidrett 1. klasse kr. 150,- 
Barneidrett 2. klasse kr. 300,-  
Knøttetrim * kr. 250,- *

 

           

 *   

Håndball 8-10 år 11-12 år 13-14 år 15-16 år 17+ år Senior B-lag
Treningsavgift kr. 800,- kr. 950,-  kr.   1150,- kr. 1250,- kr.  1650,- kr.   750,-
      + lisens + lisens + lisens + lisens

For knøttetrim kreves det ikke enkeltmedlemskap/familiemedlemskap 

Laila Randesund 2016-10-27 14:07:24

Betingelser for betaling av medlems- og treningsavgifter

1. Virkeområde

Disse vilkårene gjelder for bestilling og betaling av medlemskap og treningsrettigheter i Randesund Idrettslag (organisasjonsnummer 975 689 557; "RIL") gjennom RILs nettside randesundidrettslag.weborg.no.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse betalingsbetingelsene innebærer således ingen begrensninger i de lovbestemte rettighetene, men gir informasjon om partenes viktigste rettigheter og plikter, delvis som supplement til lovgivningen på området.

2. Priser og betalingsvilkår

Gjeldende medlems- og treningskontingenter for RIL fremkommer av tabell inntatt på RILs nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningskontingentene; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser. Betaling av medlems- og treningskontingenter kan skje enten ved debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen på nettsiden.

3. Medlemsdata

Medlemsdata oppbevares i henhold til norsk lovgivning og idrettens eget regelverk, og vil ikke på noen måte bli distribuert til uvedkommende tredjeparter.

4. Medlemmenes plikter

Den som er registrert som medlem/kunde hos RIL, er ansvarlig for rettidig betaling av medlem- og treningsavgifter i samsvar med de bestillinger medlemmet har foretatt via nettsiden. Ansvaret omfatter også uvedkommende tredjemenns bruk av kundens/medlemmets tilgang, herunder bestilling/kjøp av medlemskap/treningsrettigheter, med mindre det kan påvises at dette ikke er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

5. Oppsigelse av medlemskapet

Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år. Medlemmet kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i RIL med virkning fra 1. januar påfølgende kalenderår. Med mindre medlemmet har utøvd sin angrerett, jf. punkt 7 nedenfor, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i RIL innebære at medlemmet har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.

6. Reklamasjon

Ved reklamasjon over mangler, for eksempel manglende/feilaktig registrering hos RIL etter at medlemmet har innbetalt avgift/kontingent, må medlemmet innen rimelig tid etter at han/hun burde oppdaget mangelen gi beskjed til RIL.
Dersom medlems- eller treningskontingent er betalt med kredittkort, kan medlemmet/kunden også velge å sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

7. Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager.

8. Endring i vilkårene

RIL forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.