Randesund tur og løypelag

Ny tur og løypelag er etablert i Randesund 

2021-05-07
oysteinrandesund

Dette er et samarbeid mellom Randesund Idrettslag, OK Sør, Randesund Bydelsråd og Randesund Historielag. 

Formålet er

  • rydding og vedlikehold av løypene i Randesund
  • skilting og merking av løyper
  • infotavler om løypenett 
  • infotavler om historiske steder eller hendelser 

Vi har et samarbeid med Kristiansand kommune og vil først og fremst konsentrere oss om kommunal grunn. Skilting og valg av infotavler vil bli i hht. nasjonal standard. Vi satser på faste ukentlige oppmøtetidspunkter og vil også sørge for både opplæring og tilgang til gode redskaper. Vi søker ildsjeler som vil være med på å ta et utvidet engasmjement og ansvar for bl.a: 

  • valg og utforming av skilter/tavler
  • være løypeansvarlig 
  • ansvar for utstyr 

Vi skal forut for hvert prosjekt søke godkjenning hos kommunen. Vi ønsker en felles standard og utforming av broer, klopper, merking, fargebruk osv. 
Første prosjekt vil være en rundløype på Søm, mellom Vardåsen og Haumyrheia. Videre en sammenkobling til Sukkevann hvor blåløypa blir neste prosjekt. Her har Vidar Ydse gjort en fantastisk innsats. 

Det er godt å komme i gang 

De som ønsker å bidra kan kontakte Anette Risvand Fossheim, anetterfossheim@gmail.com tlf 99233187

 

TUSEN TAKK TIL SPAREBANKEN SØR www.sor.no SOM GJENNOM ET NYETABLERT FOND HAR GITT EN BETYDELIG STØTTE TIL PROSJEKTET. Takket være denne støtten kan vi nå gå til innkjøp av både skilt, tavler og utstyr. 

 

Lik og del vår Facebook-side https://www.facebook.com/Randesund-tur-og-l%C3%B8ypelag-101771005424735