Takk til Sparebanken Sør

Randesund tur og løypelag takker Sparebanken Sør for støtten 

2021-05-07
oysteinrandesund

Sparebanken Sør bevilget midler til tur og løypelaget gjennom et nyetablert fond i vår. Takket være denne støtten kan vi nå gå til anskaffelse av både utstyr og skilter. 

www.sor.no