Visjon

Randesund tur- og løypelag ønsker å tilrettelegge for aktiv ferdsel i våre flotte nærområder. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å formidle kunnskap om kultur og natur. Vi vil bestrebe oss for å bruke allerede eksisterende stier og dermed unngå at det gjøres større inngrep i naturen.

2021-06-01
oysteinrandesund