Statutter

Det har vært møte i styringsgruppen og følgende statutter er vedtatt

2021-06-01
oysteinrandesund

Statutter:

Randesund Tur- og løypelag er en undergruppe av Randesund Idrettslag. Laget er underlagt klubbens årsmøte.

Det kan avholdes årlig møte i forkant av årsmøtet. Gruppen er et samarbeid mellom Randesund IL, OK Sør, Randesund Historielag og Randesund Bydelsråd.

For å kunne være med å jobbe for løypelaget må du være medlem av en av samarbeidsgruppene.

Styringsgruppa består av fire representanter: En fra følgende foreninger/lag: Randesund IL, OK Sør, Randesund Historielag, Randesund Bydelsråd. Medlemmer til styringsgruppa utvelges av den enkeltes forening/lag.

Styringsgruppa er representert i Randesund IL sitt hovedstyre ved RIL sin representant.

Økonomi: Lagets økonomi føres i undergruppen tilhørende RIL og er den del av Randesund IL regnskap. Konto disponeres av daglig leder RIL, og utbetalinger skal attesteres av RILs representant i løypelaget.

Laget gjennomfører prosjekter knyttet til skilting, merking og rydding av turstier. Mandat for hvert prosjekt skal godkjennes av styringsgruppa. Hvert prosjekt skal ha sine økonomiske rammer som godkjennes av styringsgruppa.

Styringsgruppa har ansvar for å inngå avtaler med grunneiere og få traseene godkjent.

Styringsgruppa utnevner en gruppe som får ansvar for hvert prosjekt.

All informasjon om løypene i sosiale medier om våre løyper og vårt arbeid skal godkjennes av styringsgruppa. Delte innlegg må gjerne deles videre.

 

Randesund 26.5.2021