Meny

Kalender

Juli
MTOTFLS
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Aktiviteter

28.02.2020
Påmelding IFO 2020/2021

00:00 - 23:55

Sukkevann Idrettsanlegg

03.08.2020
IFO i uke 32 og 33

08:00 - 16:30

Sukkevann Idrettsanlegg

Martin-Randesund 2017-08-25 12:43:22

Vedtekter IFO 2019/20

   

 

 

VEDTEKTER FOR TELENOR XTRA RANDESUND IL IFO

§ 1. FORMÅL

Telenor Xtra Randesund IL IFO er et alternativ til vanlig skolefritidsordning. Tilbudet skal legge vekt på fysisk aktivitet og har som mål å inkludere alle i et utviklingsorientert og godt miljø.

Mål:

 • å skape et godt, trygt treningsmiljø
 • fokus på mestring og utvikling for alle
 • å utvikle barns ferdigheter med og uten ball
 • å legge vekt på allsidig og lystbetont aktivitet
 • å sette fokus på gode holdninger og verdier

 

§ 2. RAMMER FOR RANDESUND IFO

Tilbudet gjelder for alle gutter og jenter fra 02. klasse til 5. klasse på skolene Dvergsnes, Kringsjå, Oasen, Strømme og Vardåsen. Tilbudet gjelder mandag, tirsdag, onsdag og torsdag etter skoletid.

 

§ 3. ANSVARLIG STYRINGSORGAN

Randesund IL sitt hovedstyre er ansvarlig styringsorgan for idrettsfritidsordningen.

 

§ 4. LEDELSE, STYRING OG ANSVAR

Leder for Randesund IL IFO har ansvaret for drift av idrettsfritidsordningen. Dette gjelder ansvar for å planlegge og gjennomføre et godt sportslig tilbud, sunt kosthold, sikker transport fra skolene, med nok kvalifiserte aktivitetsledere til stede.

 

§ 5. BEMANNING

Rettledende norm er at det skal være 8-15 barn per ansatte. Ved sykdom, skader eller andre uforutsette hendelser kan dette tallet øke i korte perioder.

Klubben skal stille med kvalifiserte aktivitetsledere med fotball-, håndball- eller annen idrettsbakgrunn.

Leder for Randesund IL IFO har ansvaret for å følge opp aktivitetslederne.

Alle ansatte må legge fram politiattest.

 

§ 6. INNTAK AV BARN

Opptak til Randesund IL IFO foregår kontinuerlig gjennom hele året. Leder for Randesund IL IFO har ansvaret for opptaket.

Randesund IL har rett til å bestemme antall tilgjengelige IFO-plasser. Per 01.08.2018 er maks antall deltakere begrenset til 60 barn per dag på grunn av begrenset plass innendørs vinterstid.

Ved flere søknader i samme tidsrom og begrenset antall plasser vil klubben kunne prioritere søknader som søker om flere dager.

 

§ 7. ÅPNINGSTIDER

Randesund IL IFOs tilbud gjelder fra skoleslutt til 16:30 hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i skoleåret. Deltakere hentes på sin skole og transporteres til fots eller med minibuss til Sukkevann med mindre annen avtale foreligger mellom leder av Randesund IL IFO og deltakers foresatt(e).

Randesund IL IFOs tilbud gjelder også kl. 08:00-16:30 hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i alle skolens ferier og felles planleggingsdager (se vedlegg 1 – årsplan 2019/20). * Ved planleggingsdager som ikke er merket i skoleruta til Kristiansand kommune vil det være ordinær åpningstid (13:00-16:30).

* Randesund IL IFO har stengt: alle dager merket med rødt i norsk kalender, juli måned og romjulen.

§ 8. FORELDREBETALING

Leder av Randesund IL IFO skal sammen med resten av administrasjonen og styret fastsette foreldrebetaling for hvert år. Prisen for en plass på Randesund IL IFO skal ikke overstige kommunal skolefritidsordning.

 

NYE PRISER FRA 01.01.2020

01.01.2020 vil  månedsprisen  til Randesund IL IFO øke i samsvar med SFO sine priser.

Det er besluttet å innføre prisendring fra 01.01.2020. Månedsprisen for en plass på Randesund IL IFO vil da koste: 

4 dager           2 948,- (Tidligere 2876,-)

3 dager           2 295 ,- (Tidligere 2239,-)

2 dager           1 642 ,- (Tidligere 1602,-)

1 dag                 969 ,- (Tidligere 945,-)


1 enkeltdag       262 ,-

Månedspris for transport med minibuss (gjelder skolene Dvergsnes, Kringsjå og Vardåsen) justeres opp med 10 kr pr dag

Månedsprisen for transport med minibuss til Randesund IL IFO er (per 01.01.2020):
4 dager           360 ,- (tidligere 320,-)
3 dager           270 ,- (tidligere 240,-)
2 dager           180 ,- (tidligere 160,-)
1 dag                 90 ,- (tidligere 80,-)
ekstra dag         25 ,- (tidligere 20,-)

IFO har avtalegiro og nye deltakere forplikter seg til å opprette denne ordningen ved oppstart. Hvis dere går inn i nettbanken og søker opp Randesund IL på avtaletilbydere, så vil dere kunne velge dette. Det er viktig å legge inn litt høyere beløp enn det som fakturaen sier, sånn at dere tar høyde for endringer som kan skje i fremtiden.

Fakturering per måned:

100 %

Januar, februar, mars, april, mai, juni, september, oktober, november, desember.

100 %

August (oppstart mellom 01. og 14. august)

50 %

August (oppstart 15. august eller senere

0%

Juli

 

 

§ 9. OPPSIGELSE OG ENDRING AV PLASS

Plassen på Randesund IL IFO kan sies opp når som helst, men med 1 måneds oppsigelsestid. Det vil si at deltakeren må betale for og kan bruke plassen måneden etter at oppsigelsen er levert skriftlig til leder av Randesund IL IFO (mail eller SMS). Endring av antall dager (for eksempel fra 3 til 2 dager i måneden) gjelder fra og med den første dagen i neste måned. **

Eksempel:
Skriftlig oppsigelse mottas mellom 01. og 30. september; deltaker må betale for og kan benytte plassen ut oktober.

Skriftlig beskjed om endring av antall dager mottas mellom 01. og 30. september: endring på faktura og tilbud vil gjelde fra og med 01. oktober.

** Randesund IL IFO tillater ikke endring av antall dager og oppsigelse i samme måned. Går man for eksempel 3 dager i uken kan man ikke endre til 1 dag i uken for å betale minst mulig i oppsigelsestiden. Deltaker og foresatte må da vurdere om de ønsker å levere oppsigelse og gå ut oppsigelsestid med samme tilbud som før, eller endre antall dager og si opp etter justering av tilbud er iverksatt (med 1 måned oppsigelsestid etter endring av dager er iverksatt).

 

§ 10. PERMISJON

Søknader om permisjon fra plassen Randesund IL IFO sendes til leder for IFO så fort som mulig. Leder avgjør om permisjon er gyldig. Eksempler på godkjent permisjonsgrunn:

 •  Lengre reise/opphold i utland
 • Alvorlig sykdom/skader for deltaker eller i nær familie.
 • Krisesituasjoner i familie
 • Andre spesielle grunner.

 

§ 11. MANGLENDE INNBETALINGER

Ved manglende innbetaling av oppholdsavgift i mer enn 2 måneder, vil plassen kunne bli sagt opp med øyeblikkelig virkning med mindre dette gjøres opp i sin helhet eller det inngås en betalingsavtale med Randesund IL.

 

§ 12. ANLEGG

Randesund IL IFO benytter seg av Randesund ILs klubbhus som base. Deltakerne benytter fotballgarderobene i kjelleren, mens aktivitet vil foregå på Sukkevann idrettspark. Vi benytter oss av fotballbanene, håndballhallen, bordtennisrommet, tennisbanene, ballbingen, sandvolleyballbanen, frisbeegolfbanen og naturen rundt Sukkevann idrettspark.

 

§ 13. VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer utarbeides av leder for Randesund IL IFO, men også i samarbeid med aktivitetsledere og andre ansatte i administrasjonen.  Alle endringer i vedtektsdokumentet må legges fram for styret .

Vedtektsendringer krever vanlig flertall.

Mindre praktiske endringer kan leder for Randesund IL IFO gjøre i samarbeid med resten av administrasjonen i Randesund IL.

 

§ 14. OPPFØRSEL OG ADVARSLER

Leder og andre ansatte i Randesund IL IFO forventer at deltakerne innretter seg etter regler for oppførsel på Randesund IL IFO. Herunder gjelder normal folkeskikk (f.eks. rydde bestikk og tallerken etter matservering), følge sikkerhetsregler (alltid sikkerhetsbelte på når man befinner seg i buss som er i bevegelse), høre etter og følge beskjed som gis av leder og aktivitetsledere, samt ha respekt for andre deltakere og utstyret som brukes på Randesund IL IFO (Fair Play).

Ved brudd på forventet oppførsel vil aktivitetsledere og leder på Randesund IL IFO snakke med de involverte og forsøke å forstå alle de involverte før eventuell advarsel gis. Ved ualvorlige overtråkk vil deltaker få en advarsel og påminnelse om hva som forventes av dem. Deltaker kan tas ut av aktivitet ved gjentakende overtråkk. Ved mer alvorlige overtråkk (mobbing, slag, hærverk) vil deltaker (tilsnakk) og foresatte (per tlf)  få en advarsel. Randesund IL IFO leder har i slike situasjoner mulighet til å ta deltaker ut av aktivitet resten av dagen eller be foresatte om å komme å hente deltaker. Leder for Randesund IL IFO vil i slike situasjoner gå i samtale med foresatte og eventuelt, etter samtykke, involvere lagstrener og kontaktlærer for å kunne følge opp de involverte på best mulig måte.

 

§ 15. TAUSHETSPLIKT

Alle som arbeider for Randesund IL idrettsfritidsordningen har taushetsplikt. Dette gjelder ansatte og personer i praksis/utplassering.

 

 

§ 16. MELDEPLIKT

Personalet ved Randesund IL IFO har meldeplikt til barnevernet dersom de har mistanke om at barn lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling.

§17.  Mat, Hygiene & Allergier

Vi er opptatt av å bruke ferske råvarer, hygiene rundt servering av mat, og hvordan vi adskiller allergier ved servering av måltid. IFO leder har ansvar for innkjøp av mat, vi serverer brødmåltid, med diverse pålegg. Frukt og grønt er en sentral ingrediens i IFO sin hverdag.   Aktivitetslederen som har ansvar for kjøkken, er nøye med sin egen hygiene når maten klargjøres. Vi har fokus på:

 • Håndvask: Vask hendene før du lager mat, og mellom forskjellige arbeidsoppgaver på kjøkkenet.
 • Bruk såpe og vann!
 • Sjekke pålegg før det blir lagt ut! Er man i tvil, ikke server pålegget, åpne en ny pakke.
 • Vær nøye når det kommer til deling av glutenfri mat og vanlig mat!
 • Sjekk at tallerkener og glass som er satt frem, er rene og klar til bruk!

§ 18. KLAGE

Klage i forbindelse med Randesund IL IFO tas opp med leder for IFO. Går klagen på leder for IFO, tas klagen opp med daglig leder i Randesund IL.

 

§ 19. IVERKSETTING

Vedtektene gjelder fra 01.08.2018