Nyheter

UFO Trafikkskole ønsker velkommen til trafikalt grunnkurs - fire kvelder + en kveld mørkekjøring - gunstig pris for medlemmer

19.02.2018
- oysteinrandesund

I forkant av møtet vil undergruppene avholder årlig møte samme dag kl. 1800 (se innkalling på hjemmesiden under den enkelte gruppen). 

 01.02.2018
- oysteinrandesund

Alle medlemmer må logge seg inn, øverst til venstre på hjemmesiden.  Betalingsfrist 28. februar 

01.02.2018
- oysteinrandesund

Vi har inngått et langsiktig samarbeid med Sørlandets store kraftleverandør LOS. 

26.01.2018
- oysteinrandesund

TIRSDAG  20. februar Kl 13.20  Hovedbanen grønn - juniorfeltet brøytes nå 

HUSK AT ALLE MÅLENE MÅ SETTES TILBAKE TIL UTENFOR KORTSIDEN AV BANENE.  (kortsiden på juniorbanen er sidene nærmest og lengst vekk fra klubbhuset) 

07.02.2017
- oysteinrandesund

Randesund idrettslag samarbeider med NorEngros Gustav Pedersen AS.  Oppfordrer alle lag som skal ha dugnadssalg om å ta kontakt. 

05.02.2018
- oysteinrandesund

Varmefag Kristiansand og Randesund Idrettslag har inngått 4-årig samarbeidsavtale 

15.01.2018
- oysteinrandesund