Nyheter

UFO Trafikkskole ønsker velkommen til trafikalt grunnkurs - fire kvelder + en kveld mørkekjøring - gunstig pris for medlemmer

19.02.2018
- oysteinrandesund

I forkant av møtet vil undergruppene avholder årlig møte samme dag kl. 1800 (se innkalling på hjemmesiden under den enkelte gruppen). 

 01.02.2018
- oysteinrandesund

Alle medlemmer må logge seg inn, øverst til venstre på hjemmesiden.  Betalingsfrist 28. februar 

01.02.2018
- oysteinrandesund

Vi har inngått et langsiktig samarbeid med Sørlandets store kraftleverandør LOS. 

26.01.2018
- oysteinrandesund

Mandag  19. februar Kl 11.00  Begge banene er grønne og fine 

HUSK AT ALLE MÅLENE MÅ SETTES TILBAKE TIL UTENFOR KORTSIDEN AV BANENE.  (kortsiden på juniorbanen er sidene nærmest og lengst vekk fra klubbhuset) 

07.02.2017
- oysteinrandesund

Randesund idrettslag samarbeider med NorEngros Gustav Pedersen AS.  Oppfordrer alle lag som skal ha dugnadssalg om å ta kontakt. 

05.02.2018
- oysteinrandesund

Varmefag Kristiansand og Randesund Idrettslag har inngått 4-årig samarbeidsavtale 

15.01.2018
- oysteinrandesund